29 Haziran 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

29 Haziran 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AMMA m mmm lm me EEE iz SVARIT-— N 29 Haziran 1945 a Jevlet şürası dalı -Batman Malyan donanmesi | Amerikenın ck Moskova | Ordumuza katılan reislikleri va ERE subaylar i Kati zafir. olmadan Vekilinin nutku 28 (A.A) — Day, bugün kurtulan hattinm kadar nutku ile genç geçit Tifâs vakaları azalıyor Meclis heyeti reisitlin nutku Meclis çarşamba günü toplana caktır. * Norveçi istilâ teşebbüsü bekleniyor ike mihver tayyaresile bir Amerikan üzerine bir Fabrika ve matbaaların anç vergisi Ankara, 28 (Vakit muhabhirin- den) — Fabrika ve matbaaların 28/6/943 Londra 1 Hans paşa 75 yaşmda DD im Fr; ii Madrit — 100 İ Stokholm 100 6SHAM ve “17 2 933 Türk beren iran “7.12 933 Türk here u

Bu sayıdan diğer sayfalar: