20 Ocak 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

20 Ocak 1939 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muhalefet lideri Atli B. Çemberlayna bir mektup daha yolladı Londra 19 (Ö.R) — Parlamentonun derhal içtimaa dâveti hakkın- ai ai dün ai a ln reddedilen yi fet lideri Bin: yeni vE mekti tup göndererek bu cevapta bizi üdahale si: ini ki ha- ii an ihtilâfının e hakkındaki iddiaya şu cevabı vermi uvamı Kendim Yıktım ayan © Necdet Havva -— Kızları Yeni Asırın büyük tetkik anketi) 20 — mea Ramal 2 son vşrnde agiz alyan anlaşmasının kat 7 Tezgülerin Macerası imzası sırasında beyanatta bulun na İspany, . YAZAN : ÜÇ YILDIZ mele Aa Aria Bal zn b İMAR de eN Ci nde ka ın ayatı kamarı irasına. söylemiştiniz. o halde, Frankoya « silâh v ve mal alzeme veril e İğım re de müdafaaları için la imei kii seçe — satın almak Bakkının verilmeşi eden ihtilâfın tevesstiine selep o Dünyanın en betbaht “gelin,,i hiç şüphesiz Çin gelinidir Çinde erkek karısına herşeyi yapabilir. Hatt Çin kadınını Cümhuriyetçi Ispanya lehinde İngilterede yapılan nümayişler onu öldürebilir de.. Buna mukabil ağzını açmasına bile hakkı yoktur.. ok yordum. dedi. Di merak etmeyin sonuna Dünkü ve Bugünkü , Hava Durama (ÖR) — çok severler ayrıldık. —BITMEDI— hz K. Ciano B. Stoyadinoviçle KIZILHAÇ Beynelmilel komite- sinin içtima: MASKE EKER ULA MELEN Büyük tarihi ve macera romanı Ek ğu ve ortasında ufak - xv PİNYEROL KALE ZINDANI hâkim arabadan bir baş uzandı ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: