9 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

Rusyanın uzlaşma politikası Stalin Trumanla görüşmek istemiş — Onbinlerce halkın huzurunda _,jPahalılıga tedbir alamıyan_ ü | î iktidar protesto edildi Boyle bir ıkhdcır ya çekilmeli veye çare bulmalı. bu sırada şehir cereyanından Truman'ın Stalinle başbaşa konuşmayı kabul etmediği bildiriliyor İstanhul dakı ;
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mayıs 1949 stanbulda yapılan Ü On hinlerce halkın 1 huzurunda “Pahalılığa tedbir cılamıyan, 4 iktidar protesto edildi 'îly Böyle bir iktidar ya çekilmeli veye çare bulmalı .] Oparlör tesisatı boıuldu, bu sırada şehir cereyanından aralık kesildi Bu uçurumdan nasıl kurtuluruz ? m Almanya'nın ıhyası Bevin hür ir Almanyaya taraftar ngiliz Dişişleri Bakanı Berlin'de Almanya'nın hür * milletler arasında yer almasını bilhassa tebarüz ettirdi Sadak bugün Ank% geliyor ZAFER DEMOKRASİNİNDİ ve mustakil| | Hıcret eden Yohudıler Filistinde yerleşiyor 100 bin Yohud» mülteci, Aıcıpların Poketle uçan ilk Türk- — | Yazan : Orhan Aydar buyuk miting uzlaşma » politikası Stalin Trumanla görüşmek istemiş Truman'ın St;fıii;le başbaşa konuşmayı kabul etmediği bildiriliyor Rus İstanbul'daki - mitingte guze Şanghay arında Torino. daciası dalayisiyle gençliğin teessürü Axm'rıvr”“ı Byeea Tok açın halinden

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler