16 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

Başbakanın teminatına rağmen | Tomarza bucağında yine baskı yapıldı Kayseri Demokratlarının şıkayetı Yeterbu milletin — j Wçek'iği .o | Beyoğlu demokratlar dün mühim bir toplantı. yaptılar
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Pazartesi n İ e W - Faik Fenik Z S C or ee z A. P E R Hizaoa | 1 SPOR DEMOKRASİNİNDİR İdari baskı hâla devam ediyor Başbakanın teminatına rağmen | — Tomarza bucağında — yinebaskıyapıldı — Kayseri Demokratlarının şikâyeti —£ Tomarza bucagındcıkı seçımlerde Demokratlara | yapılan tazyik ıkı d | Yeter bu milletin çektiği!.. | Beyoğlu demokratları — Pahalılıkla mücadele İhmal ve lâkaydi yüzünden |Marshal plânındada yaya kalıyoruz iProjeler zamanında Paris' egonderılmedı l bu yüzden tahsisat tehlıkeye giriyor lühi yardımını Ja almak için O lükalı dinde yapama Hava şehitleri için ihtifal Ankaraı e her tarafta 5 Bayar'ın tenkitlerine cevap Vi erıyor miting hazırlıyor — Çalışma Bakanlığının bir Sendikayı mahkemeye TakınTıya —) W Barajda kanlı hâdise KÜREK Üç yüzden fazla'insan hiç | (sskmin- Alah | yüzünden birbirini yedi K | Bir genç, coninı kurtaromiyacağını görünce eline

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler