17 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

a HABER ALMA HÜRRİYETİ BU MUDUR ? Açlık havadisini verdi diye — Muhabirimiz karakolda ağır hakarete uğradı Muhabirimiz zorla yalan ve yanlış _,l — Demokrat Partinin tebliği | îD Partinin Sadak'ın * | ; sözlerine cevabı [l P nın dış polıtıka gnruşu D B a A OÜ C çre Te Re A F ea P ee aS
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Atına maçlarımn tarihi ıieğıştı | 17 Wayıs 1949 Ürr—man HABER ALMA HÜRRİYETİ BU MUDUR ? Açlık havadisini verdi diye Muhabirimiz karakolda ağır hakarete uğradı Muhabirimiz zorla yalan ve yanlış haber vermeğe icbar ediliyor ! Demokrat Partinin tebliği ı D. Partinin Sadak'ın ! sözlerine cevabı | — D.P.nin dış politika görüşü / i İktidarın iç ışlerımızde ecnebi dostlorımızın | hakemliğine | | | | m lçişleri Bakanının şıddelle dıkkatını VA Donanma celbeder ve harekete geçmesini be | tek ustası komutanı —) Sata, 16 n İ bu millettir Mehmet Mi Ülgen yarın Mi Marshali plânı ve Türkiye Projelerin gecikme Dün geceki yangın Mecliste gürültülü bir celse Herkese çatıyor diye cezamı? Tekelioğluna eskiden bağlanmış maaşları geri almak istiyorlar | Nurullah - Sümer muharririmize - izahları SŞanghay duşmeklü_zg Kızıllar hava alanını aldılar 1 Şanghay'ı dcıkı İngıhı Oabcusımn Barajdaki kanlı vak'a Amerikan yardımı (akınTıya —) KÜREK Cezayi Nakdi syımızda Büyük Kongreye giderken |

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler