22 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

t_-__-_ SaPtr ——v—'——-- — Te ıg—ıı D GA A // Tşf ç Kayseri fiyaskosu! C.H.P. mitingi devcım ederken Halk D.P.lehinde tezahürler yaptı Arozözlerle halka su sıkıldı, Yd e lan A D Ordu Valisi tekzıp ede dursun | Halk açlıktan ısırgan otu ayrık kökü yiyor! Aç köylülerin muhabirimize anlattıkları facialar ıııııı AA CAe Ai irmmz AA LA AO?
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZAFERwâüm DEMOKRASİNİNDİR Yazan: Advıyeıeıııııw (C.H. H.P. Kayserı 'de Perişan Oldu — Kayseri fiyasl fiyaskosu ! Ordu Valisi tekzip ede dursun ı“ Halk açlıktan ısırgan HC Hııp(rgngıpcle]amıîderke(ri ; ökü vi ı a ehinde otu ayrık kökü yiyor! tozahürler valll Aç köylülerin muhabirimize anlattıkları facialar © Arozözlerle FEksiğ (K İIçişleri Bakanı hâlâ süküt ediyor ! bir kaç kişi tevkif olundu Hüâlâ açlığa bi ğ N E | Mzwx 1948 Atinadaki vahşi tecavüz Taşkın palikaryalara hadleri bildirilecek ! spor temasi kesilecek. İstanbulda Demokrasi havarisi! Bay Bayur Şefe nasıl bağlıdır? dersleri, Hür Ses'te liliyle size hatırlatalım Suriye Lübnanı işgal mi edecek Paris toplantısı hazırlığı Batılı Bakanlar —. dün toplandılar v Vişinski dün Parise gelii — Pransas. Elzabeti ikinci

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler