24 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

 | Dün İstanbul'da yapılan toplantıda 'l* Palikarya'ların iğrenç | İ tecavüzü protesto edildi Halk sııorcuları eller uzerınde Taksime kadar taşıdı müştur. Anayasa - meseleleri: | |a X a yük tes tir. Spor Tecavüz hâdisesi için Namolrratların
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z A P E R Buyiin4üıı7;ürsaıyfadrı; M Ankaranın Tarihi İçinde DEMOKRASİNİNDİR Yazan: Nürettin Can Gülekli Dün Istanbuldcıydpıluntoplonhdd ' o! Palikarya'ların iğrenç tecavüzü protesto edildi Halk sıınrı:uları eller uıerınıle Taksime kadar taşıdı | A, Mayasa/ meseleleri: | Tecarüz hâdisesi için | Anayasamız Demokratların | ye zümre e ğr J hakimiyeti verdiği takrir Amerikan yardımından indirmeler yapılıyor | Dörtler dün Paris'te toplandılar | “Gündem üzerinde anlaşmaya varıldı Z. müzakere bugün başlayacak Ruslar, Batılıların tek ayıtlar kayarak Almanya'nın Acheson'un Türkiye'yi ziyareti Mecliste şiddetli münakaşalar ,ek,._,ğ“;w C.H.P. radyoda nasıl maaşları pruwar ? kurtarıldı! Muhalefete dört senede bir saa Halk Partisine dört senede her - — Miting dediğin böyle olur? | D Ğ Karınca duasi Vatandaşları mitinge | »»a nasıl getirdiler ? Berlınde revler Bonr[ Anayasası C. H. P. nin tatbik ettiği her türlü | —© il d'ld üsüle bü gte de Kargaşalık önlenemez bir hal aldı --

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler