25 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

 Celâl Bayar Çankırı'da — — Koraltan Erim'e cevap verdi — W ü WMıllı kalkınma hareketi ' Seçim Kanunu halka emniyet vermelidir! * iköylerden başlamalıdır! | Yapılacak tadil ancak bu şekilde olmalıdır! | | Diin_ Büyük N_i_ille“t Necl_i_sind_g ikti_d;ırm mütemadiyen çaıfkırı’da konuşan C. Bayar muvazaa iddialarına lâyık olduğu cevabı verdi 3ARE
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

25 Mayis 1948 | maraNa ae | Fi Koraltan; Erıme cevap verdi Seçim Kanunu halka emniyet vermelidir! © Yapılacak tadil ancak bu şekilde olmalıdır! | Dün Büyük Millet Meclisinde iktilarm mütemadiyen sorduğu suali Refik Koraltan böyle cevaplandırdı :; Mayasa meseleleri: 2 " Cumhurbaşkanlığı ve parti genel başkanlığı Mümtaz Faik FENİK Dörtler toplantısı eselesini müzakere. ettiler| Bay Bayur'un cevabı Bay Bayur vaktile .neden şefi övmüş Fransız - Yugoslar ticaret anlaşması Matbaamızı ziyaret eden köylüler ZAFER DEMOKRASININD»R L Umumı Seçım Bir Zarurettir! İ Yugoslav siyasetinde Bugün 2 inci sayfada : Memleket meseleleri Yazan: Hakkı Gedik Celcıl | Bayar ( Çankırı da Milli kalkınma hareketi köylerden başlamalıdır! Çankırı'da konuşan C. Bayar muvazaa uldııılıırına layık o!dugu cevabı verdi | Bakanlar, Alman birliği | —ç Batılılar müdahale zorunda kaldılar | Arkadaşlarımız beraet ettiler “Yaşasın adalet!,, AKINTIYA —| KÜREK Biraz da biz ölelim ! Şefik Soyer'in açtığı kati değişiklik Yugoslavya, Yunan çetecilerine yardımı kesmek üzere

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler