27 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

< a T Ö L L KA A A ĞAL PZ YS Haa OO Ç Yarınkı seçimler memleket : i'cırıhınde dönüm noktasıdır. Kastamonu Kongresi çok heyecanlı ve mânâlı oldu Celâl Bayar, yağmura rağmen binlerce demokratın arasında yaya | olarak kongreye gitti, Fuad Köprülü'nün konuşması çok alkışlandı â e W[
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | [;nıfai'ir z Fal Bııgun Binci sng(/ad | ST Palikaryaların tecavüzü | karşısında Mayıs 1949 eti DEMOKRASİNİNDİR Yazan : Rıznolılnyw Demokrat Partinin Kastamonu Kongresi Yarınki seçimler memleket tarihinde dönüm noktasıdır. Kastamonu Kongresi çok heyecanlı ve mânâlı oldu Celâl Bayar, yağmura rağmen binlerce demokratın arasında yaya olarak kongreye gitti, Fuad Köprülü'nün konuşması çok alkışlandı Z 5y Oulihsi%îı“ İ Bayar bugün bir konuşma daha yapacak ve | iktidar! Seçım mevzuunda Iktıdara kat'i cevabi verecek Dün İstanbul'da muazzam bir miting yapıldı Atina'daki tecavüzler nefretle karşılandı | Milli Takım oyuncuları dün omuzlarda taşındılar, Celâl Atik de "Intıkumımııı alacağız!,, dedı muhakemesi yplantisı yaparak | ir. Buna dair Taalat Fikri Paşa Mecliste — yine hâdise çıkardı Mecliste uyumasının sebebini izaha başlayınca C.H. Partililer bile güldüler ÜĞ Ankara Gerıçlıgı de bugün toplanıyor Kemal Zeygn_uğlıma irazına rağmen Milletvekilleri yine tekaütlük alacak! Mecliste kopan fırtınadan sonra madde kabul edildi Şanghay Komisyon raporuna naıarun* sükünet içinde Atıf İnana ait bir “*:;;;îğ;“_,“,";n.ğ.îî"' Mes u|ıyef okm Paris konferansı akamete gidiyor Sa. G Sü 2 de) ğ — Visinski, Waşhington'da W varılan esaslara itirazetti 'A 1 : L KöRek Yaz geldi firak çmadadır sineye yöre ! j T.H. Kurumu XI. Kurultayı Bugün yapılacak hava gösterisi

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler