1 Temmuz 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

IC LA ICIJIIHIII TİĞİETİĞİİTİ . YI RJOMHTUULİ 'Seçim Kanunu için iğg neşriyata başlandı | Kanunun esasları neşredilerek ağırlaşan hava etrafında teminat verilmek istenivor
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Cuma — 1 ane Cemutz 1949 ZAFER cüzüm egi 1 eee | DEMOKRASİNİNDİR) : Yersız z tebliğin h hemen arkasından Şeçim Kanunu içiniş neşriyata başlandı. Kanunun esasları neşredilerek ağırlaşan hava etrafında teminat verilmek isteniyor asın Yayında w rulan eni teşkilât İstihsali artırmak kabil nlamaı;ınca Halka verilen kömür yüzde 25 azaltılacak Kalorıferlı bınıılar içinde yüzde elli kok üzde S0 de linyit kömürü verilecek Tebliğ ve cevabına dair Başbakan ve yardımcıs İnönü ile konuştular “Akşam,, da bu iş artık İçişleri — mazaralı Bakanını alâkadar ediyor diyor | k Onferans İki Amerikalı bı Ankaraya Cemil Barlas diyor ki: 'Ejolu ajansının .. bir mektubu Fazla traktöre güçlükleri yüzünden AKIN TIYA L ll Helvacıya tablakâr 1 al köra da iktidar ( ( C.H.P. kayak ; evine de © sahip çıktı |

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler