31 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

Senihi Yürüten dün Mecliste acı tenkitlerde bulundu — — — V “Bu millet söz değil — yemek istiyor,, dedi $. Yürüten et derdi üzerinde durdu, hükümetin — | | aczini belirtti, halkın açlıgını sefaletını anlattı l dedi Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak Atinadaki esefli hâdise hakkında dün Mecliste geniş izahat verdi Hükümetin yaptığı temasları anlattı 4P Bu gihi futbol ziyaretleri bundan — ennra hir. Haha! vanılmıvanak ———

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler