30 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

 CELÂL BAYAR DEDİKİ: | | | Ağvalık'ta — u ” ni ei — Seçim ve geçi ! “Baskı devam ederse kat'içaresini — & nn v " millat namına hillmak 7arımimdavız (l DG aa
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Pazartesi | Serman ü Pazartesi 30 | î | Mayıs 1948 Çrmsanı | z ıAı F E ee — | Fikirler ve Tenkitler | MipE DEMOKRASININDIF! Lhızan H. HamilKoı)lngeJ Celoerayor Eskişehir'de çok mühim bir konuşmq yaptı Baskı Meş'um Neticeler Doğurur CELÂL BAYAR DEDİKİ: aa CEr elT — Baskı devam ederse kat'içaresini — | vüngmatk millet namına bulmak zorundayız, || Mitinge Balıkesir ve İzmir havalileri demokratlarıda D. Parti için bir imtihan devri uzak d degıldır, umumi seçimlere gidilecektir i bi iyet i kadderatını ele alacaktır —00 AM kangrede çok şiddetli fenkitler yapıldı. Yugoslavya'daki Türkler Rahat yaşayamadıklarından Türkiyeye gelmek istiyorlar Geçen gönkü Per Ingiliz profesyonellerı Fener - Beşiktaş muhtelitini 5-0 yendi Bayar'a bir yürt gezisinde v: Af yarışlqrı Dün yapılan koşular çok güzel ve normal geçti Polatlı koşusunu Cars KÜREK Ekspres kanunlar ! iAKINTIYA—I Rusların Moskovaya İ(açirmak ısteılıgı kadın Ankarada

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler