3 Aralık 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

3 Aralık 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

az görüyorlar. Zaten harekat ve icraatlarını saklamıyorlar. Moskof hükumeti işleri ağır tutmasa idi, şimdiye kadar demir yol katarlarını soymağa, ulu orta hazineleri cebren zabt itmege, valileri, kumandanları katl itmege, ihtilalcilerin cesareti kalmaz idi. Ne ise Moskof şimdi şiddet göstermek tarafını iltizama başlamıştır. Bakalım ne netice verecek. Seyri bad-ı heva! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bu sayıdan diğer sayfalar: