30 Temmuz 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

30 Temmuz 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fransa: bakaya m a bütün «ileri bisikletle dolaşmak için yapılan Resmi arışa iştirâk edenleri aretle devam ediyor. Müga- nler şimdi cenuptan şimale > çıkmağa bae Sporcular bu havalidek: dır. imiz sıcaklardan çok pir olmuşlar eri Marsilya civarında gösteriyor. Son futbol maçı Gençler muhtelitinin bu maçı beslenen ümitleri kuvvetlendirdi ta Niyezinin bir ll maç Evelki gün Taksime Sanal da Varna şampıyonu ile gençler muhteliti arasında maçın ç hakkında düşündük- lerimizi Hn İyi bir şekilde teşkil edilecek Ey takımının Varnalıları bir kaç sayı farkla ye: FİRM e yazmıştık. Son oyun iddiamızın doğrulu uğunu ispat etti. Yalnız gönül arzu ,eder- sol açığa kadar gidecek vakit geçtiği ve yerde yatanlar hâlâ çırpındıkları, etraftan oyun saha- sına muhtelif kimselerin yardım için koştukları halde oyunu devam ektirtmiş ve sol açıktan atılan top kalecisi sakat alarak erde yatan boş kaleye gol olduktan sonra dü üdüğün ü e ve oyunu d durtmuştur. Cidden şayanı hayret bir eyi ve çok we bir hüküm. Bu ii zerine Van lılar ie olara İtiraz etti. Oyun durdu. lünakaz alar res oyun- cular ha kl çıktı. elik 5 epice mai seli sonra oyun tekrar bezleri, Sakat- lanan Varna kalecisi yerine zan- nederse müdafilerden biri geçti. Dünya birinciliği Montevideoda maçlar devam . yapılı ola; gel futbol. birinciliği omüsabakaları devam ediy: or. m. ve şereflerini muhafaza etmişlerdir. Mont da so zil, ve Roj arasında a ik yeti yi | km nci gelmiş çol kuvvetli takımdır. m Ron n takı kâ- epti. kaleye atılan a ağla r gibi hemen ya Sl yerden kalka- rak tribünlere baka baka ve güle güle Ki ayıp sayılan LA ANAYA Yİ ld YA JİN Nİ li Sahife 7 İspiritizmacılar | telaşta!... Konan Doylun ruhu bir türlü cavap vermiyor! Şarlok Holms muharriri sözünü tutmadı, öldükten sonra z muharrirlerinden Kon: ki hafta L. an bir romu son Z: mii rol bir tarafa kar gile sardırmı an D. süre bu merakı oğ- b vefatından sonra başlamıştı. İn giliz mubarriri, oğlu öldükten del İmei miş! Kod Doylun ispirtizma, m ruhlarla h ispiritizmaya ver- baki ka ispirtizma ispiritizma < cemiyetine 'rdir. Konan Doylu çok bile ieei 4 ve eserlerini çok takdir eden meşhur meze yilin İş > Kr a onra ispiritizmi sardır- Sl ve helin Sakir konum kolaylaştıracak yeni bir telefon makinesi icadı için ime aşlamıştır. Edison senelerden beri bu işle meşgul bulunuyor?.. nan bir çok ispiritizmacılar vardır. konuşmuyor!... Konan Doyi Konan Doyl öldükten sonra bunlar derhal faaliyete geçtiler. ve muharrirle görüşmek için çe başladılar. Fakat bütün iç bir netice vermedi, EDA gra ruhundan cevap almak kabil olamadı. re G Konan Da sükütu türlü türlü tefsir edildi; bir çokları meşhur muharrirle konuşurken adap ve <rkina a edilmedi- Zinden unun üzerine bir akşam yet kiii bir araya eki aa tılar, fakat gene bir ie ala- ami bu yesele pilin onan Doylun cesedi henüz çürümediği için ruhun cesetten ayrıl se» ve hiç olmazsa üç ay beklemek lâzım sz iddia vasi alım oylun ruhu bu müddet gele sonra cevap verecek mid Yüz paraya Yüz paraya bir tabakl.. bir tabak!. Yüz paraya bir tabak p vi Yenicami avlusundan ecek nini ” kari | Bu sıralarda | e As İğ bir iarei ai eği yüz par: il hareket olursa ME gal libiyeti hakket- sakatlanıp kalarak pin miştir. Oyun galibiyetimizle | olduğu seyya: cılar: şberileri, iz böyle bi zamanda dur İkinci ve coli müessif bir hale | bitmiştir. Oyle tebrik yi ei gi iin, birini ve kendi Çinisi ln çeken müşte- durmamış ve de Selâhattin bey sebep olmuş- | ederiz — Kemal Rifat rilerini gösteriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: