22 Ağustos 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

22 Ağustos 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Ağustos 1930 —e 'aramuntun yeni yıldızlarından Rosita şi ve ai kesmemiş olan nadir sanatkârlardan biridir. Rosita eşinde yapılan bir güzellik müsabak irinciliği kazanmıştı. Henüz 20 yaşında olan bu sanatkâr, saçları basebile, luha a anal olduğu gibi eski zamana âit ineik rolleri Kiye Sahneden stüdyoya Sesli filmin: başlaması üzerine sahne artistleri ei m ema- ya geliyorlar. Resmimiz filim çevirmek üzere giden N yorkun meşhur Metrepolitan operası mimar vi eni “EE e sahne vazu Le Fra — ile bir Arada gösteriyor. Mm ine «İstikbal sessiz filmindir» diyor Mari filmi bırakarak sahneye dönüyor Meşhur filim yıldızı Mari Pik- fort otekrar sahneye dönmeğe karar verdiğini Holivutta gaz azete- cilere (| söylemişti M yaşından itibaren iştirak iş Iduğu e hayatına dönmek arzusunu şimdiye kadar hiç bir zaman yi ve nihayet bu arzunun husule gelmekte oldu- İŞİ ceğini ve se enede iki defa filim apn için Sahife 7 Şark vilâyetlerinde Akşam Saltanat idaresinin hiç zurum, Temmuz rek es Geym: eski vü- zerayı affetm Boğazi. çindeki dan bin bir çıkıp Erzuruma g acaba nerede oturdular? Ken- dilerine iki odalı olsun bir ev yaptırmağı bile düşünmemişler!.. Konaklarında . tavukların e kümeslerde na- kal sabılsarayların mışlar? İşte ben buna bayt mii ME bu giri azulü Vali — arak ş te içindi en biri olsun ayi eser e değil kendine bir ev bile 9. Yapa Erzi oğrafya kitaplarında sarın e en mühim, en büyük şehri bir menbar gayrı malüm herhangi bir omalümattan D — evler, harap meydanlar, köh- çarşılar, çıngıraklı eşekler, develer ve bir çok tarihi dilen- ciler, e MEN göze çarpan şeyler! Şehre büyük surların bakam we ver apn eski bir şatoyi gibi |. İlk göze çarpan "dilencileri başlı Bi birer tiptir. Onların yüzü- n; şark karşınızda bütün Ur: Ellerde asa, sakallar bellere adar uzun, gözler iri ve parlak, kesik ni İsra Şehr nleri ilk istikb; sibel; ite la dır. Otomakil- ler durur durmaz üzerinize âdeta hücum ederler, para vermediğiniz takdirde elle, ema; smanlı imparat on” larca vergi veren bu yer impara- rr si şey almamıştır. Erzu, şimdi yeni bir takım binalar, e ni meydanlar, küçük bakmadığı şehir: Erzurum Erzuruma giren bir otomobili iptida dilenciler karşılar ve.. fakat m bazı evler seri sünüz. Bunlar Cumhuriyet idaresi- nin ba eğe Mazi bu nesle Erzu- bir çeşme al Erzuruma şarkın .— şehri Yuz azzam aşam: öğ binlerce beyi; ve müney- ver muallimlerinin arkasında, Er- mar tasavvur edin! Eski bir baştan ar istilâ etmiş bir mr ie Erzurumda odası temiz bir otel bile bulâmazsınız! açılan odada, yarısı yenmiş bir kelle, her yorganı kaldırılan yay dizi halinde ae tahta- rusu taburl e Si yapmağı çok görmüşl.. böyle ( söylüyorum diye m bana kızmayın!. Bütün de Bayazıdı, Karakâseyi düşünün. iç olmazsa Erzurumda halk ıç mübrem ibtiyaçları için bir takım çukurlar açmışlı açmışlardır ya maazallah Bayazıt gibi evlerinin damlarını halâ haline sokup e sokak- atsa; yapardı! ken hürmeti bir an elden düşür. mek istemiyor. Esat Mahmut ütt müessesesile e olduğunu ilâve eti işti Pildor anın den birini nala Şömiz filimlerde olduğunu akında sesli ea e, “biteceğini söylemi Marinin ei bütün düşündüğü sahneye e e fa çıkarken duya- cağı heyeci a inberleri Vestrn elektrik şirketi 1929 senesi seir takriben 60 milyon lira safi kâr temin etmiştir. Bir ie ki kâr 44 milyon lira 910 senesinde Holivutun e 15 996 kişi idi. Son ista- göre sinema şehrinin tistikler. AM 153 294 kişidir. İmağa başlamıştır. Hal ilimlere fazla rağbet edi * Holivutta maymunlar çe ö bir komedi e elnelle başlanmıştır. e EEE uklar arasında kumar fena ne Hak Seleğ geşmek İâzımdi Ç merakının arttığın. miştile Yukarıdaki resim 3 küfeciyi m kumar oynarken çörteriyeni Bu dan bahset

Bu sayıdan diğer sayfalar: