6 Mart 1944 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

6 Mart 1944 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Motorlu taşıtlar serisi: “5 TAMİRİ ye RAKIMI D. D. Motor şubesi basmütendisi , xâ N Bütün tamir üsulleri ve ölçüleri. Cilili 3 hira, İnkılâp, İkbal ve Kalis Kitabevleri Sene 26 — No, 9118 — Fiati ber yerde 10 kuruştur PAZARTESİ 6 Mart 1944 Türkiye, müttefiklerde aklı- | Millet Meclisi selimin avdetini bekliyor Yeni barem kanunu hanima kei erfihi için mühim esasları ihtiva ediyor Malzeme MESelesi gazeteleri devam ediyorlar Uzak doğuda Amerikan Kolonya bombalandı Fransa'da askeri hedefler bombalandı Sahibi Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası bir BU SABAHKİ TELGRAFLAR muvaffakıyeti Mareşal Zukof orduları Tarnopol şehrinden ancak 40 kilometre uzakta bulunuyor. ileri mevzilerini geri ak- 6 cenup evvelki Rus hedefini teşkil mahfillerinde Italyan cephesinde Anzio'da durgunlı devam ediyor e. iptidai maddeler cevabı vi başka

Bu sayıdan diğer sayfalar: