26 Eylül 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

26 Eylül 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pehlivanların altmış kişisi Tuna boyundan, yirmi(si) şarkdan gelmiş idi ki, bu yirmi kişinin yedisi Bulgar, küsuru Çepine, Kırçma ve Tatar Pazarcıklı idi. Ortayı, şimalden bir Bulgar pehlivanı ile, Çepineli ve Hacıoğlu Pazarcıklı iki Türk genci kazandılar. İkinci ortayı ise Çepineli Musa Pehlivan aldı. Baş ise, Ustinalı Kızan Mehmed Pehlivan ile, şimallilerin en kuvvetli ve cesur pehlivanlarından ma'dud bulunan, Kızılcıklı Mahmud Pehlivan aldı. Bu iki büyük pehlivan yaptıkları güreşde Kızılcıklı Mahmud Pehlivan düştü. Bundan sonra Ustinalı Kızan Mehmed'e karşı Pangal Pehlivan çıktı, Mehmed Pehlivan, Pangal'ı yendi. Sonra Kırçmalı Degirmencioğlu Hüseyin Pehlivan ile bir Bulgar pehlivanı güreşdiler. Degirmencioğlu Bulgar gencini yendikden sonra kendüsüne karşı çıkan Şumnulu Danagöz Mehmed Pehlivan ile güreşdiler. Güreş 17 dakika devam ettigi halde yenişemediler, berabere kaldılar. Velhasıl 60 kişiye karşı 20 kişi şarklı çıktı, başı kazandılar. Güreşe gelen şimallilerin hepsi Avrupa pehlivanı iseler de, içlerinden daha büyükceleri sayılan Tevfik ve Paris nişanını taşıyan İbrahim pehlivanlar korkudan meydana çıkamadılar. Üçüncü ortayı kazanan üç kişiye elli frank, ortayı kazanan Çepineli Musa Pehlivan'a 200 frank va'ad ve ilan olunduğı halde 90 frank verdiler. Baş kazanan Ustinalı Kızan Mehmed Pehlivan'a ise 300 frank verelecegi ilan olduğu halde 150 frank bahşiş verilmiştir. Kırçmalı Degirmencioğlu Hüseyin Pehlivan ile Şumnulu Danagöz Mehmed Pehlivan yenişemedikleri içün hiç bahşiş alamadılar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: