20 Mayıs 1937 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7

20 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Mayıs 1937 Istanbulda CUMHURİYET Mayıs Bayramı Genc mekteblilerden bir grup Taksimden avdet ediyor Ankarada hazırlanan 19 mayıs bayramı Taksimde erkek talebelerinin yaptıkları muvaffak hareketlerden biri Halkevi kızlarının Taksim stadında yaptıkları ritmik harekâttan bir manzara Halkevi kızlarınm ritmik danslarından baska bir intıba Dünkü merasimde kayakçı sporcular . ',. Erkek arkadaşlarımn muvaffakiyetli hareketlerini alkışlıyan kızlar Halkevi kızları Taksim Cumhuriyet abidesine çiçek atarlarken Kız ve erkek Türkkuşu üyeleri geçid resminde Beyoğlu Halkevi Reisi Ekrem Tur nutuk söylerken Fener stadında genc kızlar bedenî harekâta başlamadan evvel istirahat halinde Ankarada yapılan 19 mayıs bayramı hazırlıkları Kayakçı sporcular dünkü geçid resminde Taksimde genclik namına and içen genc kız Hep bir ağızdan İstiklâl marşını söyliyen gencler Taksim stadyomunda jimnastik harekâtından evvel İstiklâl marşı çalınırken Beyoğlu Halkevi kızları bediî dans esnasmda

Bu sayıdan diğer sayfalar: