24 Şubat 1950 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

24 Şubat 1950 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S Emsalsiz siyasi bir eser: Hariciye Hizmetinde K İNKİLÂP KİTABEVİ 26 ncı yıl Sayı : 9175 Halk kütleleri rekor teşkil edecek l a bir şekilde reylerini kullandılar — İ| Gece İlk alınan neticelerde İşçi Partisi başla geliyor 625 mebustan 75 i seçildi, bunlardan İşçiler 50, Muhafazakârlar da 25 sandalye kazandılar Seçimlerin kat'i i ancak bugün akşama doğru belli olacak, ik nisbeti yüzde 80 i buldu Mustafa Muşğlalının dünkü ikrarı Duruşmada emekli Örgeneral, 33 | caz | kişinin kursuna dizilmesi emrini bizzat- verdiğini söyledi loskova, Bıyııkleı ınıındı bir onferansa muarız bir eda kullanıyor Batılıların deniz manevraları Sofyadan gelecek Sağlık, Tarım, Tekel bütçeleri görüşüldü Sağlık Bakanı, Mecliste sitma | ve verem mücadelesine dair İnsan, içinden gelen hisleri dinlemelidir İstanbulda ilk Alman konsolosluğu

Bu sayıdan diğer sayfalar: