25 Ağustos 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

25 Ağustos 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

hergün Dakimiyefi giliMiye bsayıh. Nü: 2917 Onünei sene PAZAR 25 AĞUSTOS 1920 Her yerde 5 kuruş. 5 (ai azeri boğaziçi nie bir itibaren nakline başlamış. Bu nakliyat ağustos nihayetinde bitin kan mw yeni binasında resmi küşat yapacaktır. Hurahlaslar İnavden mezi mia toplantılar. Kurahıhaslar we melieesini ildirmiş ardi, Kası dairelerine; yemek mide wes'elesi tavsan Basil penilehilir 0 snlâzım başlıca Bu İ this İngiliz Maliye Nüsırı Snoüden müthi Köonteranstan çıkarken yağmurların zardan. tahdidi teslihat hakkında ehemmiyetle bir vapur alacak. Bununla beraber &-bir sümre vapur olmasıydı Anadolunun sahil şe- yahanileşmesine hacet bunlarla kendilerine A nlaşılıyor ki bir oi vardır. intihap murahhası ka) etlerinde > ——. bataklileğ, Biz.bu anl “İSTANBUL hali bit esman, #arüret Ucuz yeni

Bu sayıdan diğer sayfalar: