9 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

9 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pa NAPOLEON. 7 2 ear Hercüme eden: RUŞEN EŞREF Satın Alma A BEŞİNCİ KİTAP Komisyonu . KAYA ilântarı 350 metro aid b . 767 kilo zımpara tı Evelce ilan olunan 18000 'kilo 200 adet çalı süpürgesi 800 kilo kireç. 80 metro ml ğin “ 15 metro 60 metro mikabi taş. 40 torba çimento. 2 adet 'burunz boru maz'para-, nezaret 24 iel nikel şapka ki © “kilo. vel 5 çivisi Dpazai deririli- cereyan vi serveti Har, zi adamı Napoleon işte böy- elinden kurtardığı le konuşuyordu. ahlâk esadma yakin gün şunu açıkça b a ilunduğunuz zenğin zil, Sir, avcurida her.ne 1000”kilo'pirinç — “2000 bülgi 1700 30 a Sungurlu sulh 235472 . Askeri Fabrikalar Umum bulunan ifayı vazife Umum Müdürlük Zat

Bu sayıdan diğer sayfalar: