22 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

22 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hapishanede 'da Yapılan Mühim Eski Eserler Vw aslı m PE ha RDE. Mektepleri Sinema Komisyonu - Açılma Hazırlığı.) Dünkü Müzakori. Son e komisyon plan: misyona seke imhap Nadir evela muhtelif dalayısile Nafra Eminliği bu hususta ve bakiyesi sene buranın amelenin cuma olmasına rağmen M. ve müdürlüklerine Satın Alma Hava komisyonu am) ve V lânları e son ve Spor Mitet Mektep eri açı ıyor. mektep- - Bilecikte. Kiralık Erzurumda. nazaran ve santigrata 'K LE R İ MN K X KI y I — Merkezde bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: