24 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

24 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Tarihitetrika N A P o L E O N. 2 leti satın alma komis- t i ilana < Yazan: Emil Ludvig kkkkidter mi Satın Alma anat sütunu B E Ş I N 6 K İ g A Pp Komisyonu — Yerli mamulâtından e KA eğ ılânları 5 2 2-11-920 müsadif 1 — Merkezde bir saat on dört buçuktur. anl peyi çöktürüyor. sinirli, şu küçücük evde komisyonu riyasetine 2-5506 münakasa- ei — 929 tarihine peri a on buçukta beze Taliple- teminatlarie ve saati Love'u gösteren Thalesi cumar- Taliple- gör- tartarik 2-5414 kolordu. satın alma ko- Ismi ilo Kuru soğan Ispanak « « Pırasa « Lâhana « günü saat Taliplerin — 84 adet termometre ve 84 adet konmuştur. 9-11-9 saat on ei ihalesi ii icra Taliplerin her gün ve nümünesini günde ve mezkür saatten teklif mektubu ve teminatla- tevdi olanla- &ira'ık katve

Bu sayıdan diğer sayfalar: