24 Ekim 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1

24 Ekim 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—2 «Servetifünun» Başmuharriri AHMET İHSAN Tesisi: 1891 Sene 37 — Cilt 66-2 Perşembe 24 Teşrinievvel 1929 M 47 — Eski A8 1782 İngiliz amiralı tarafından üzerine hususi merasimle çelenk vazedilen Taksim meydanındaki Zafer abidemiz Abonesi : İstanbulda, slâyetlerde seneliği 1600, altı aylığı 400 İuruz, Eenebi memleketler için abonesi: 46 İsviore frdmgder, GM en

Bu sayıdan diğer sayfalar: