November 10, 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

November 10, 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

öğe Ea i liye iin Ş. Dün et | e Beyanatta Bulundu. Büyük Millet Meclisi İsmet Pş. Hükümetine Yüksek İtimadını İtüfakla Izhar Rtti. aşveki iş Bankasında Mühim Istanbula Hareket Eti. Fıkra. TERCEME DEVRİ ilmi ve idari kıymetine Geçen — Memlekette ce- cereyanların etrafında s2 uyandırmak için ve bir ile başlamalı, Yalnız İngiltere, £* kalmamıştır. İli esasını teşkil edecek ola uğrunda sarfolunan gayre fedakârlık tamamile yerinde- Ordu binicilik birinciliği münasebetile verilen'çay ziyafetinde, İL g5

Bu sayıdan diğer sayfalar: