15 Ekim 1932 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

15 Ekim 1932 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 Lia Seneliği © aylık e 3 ayık “5 ya bedelleri; “mües. 4 Yahut po bans Hariçte'kime ve sine verilir. p ilir. öktür. vezne ka maras gönderi tahsil salahiyeti yı Aires tef 50 kuruş ücrete tabidir. ÖZ DİLİMİZ. Türkiye DELİNDİ. MEŞE DİLDE SÖZLERİN AKIŞI. Avrupa'daki Talebemiz. A) — oran demiryolu üzeri, 3440 iile elli lanmıştır. OTTAVA ia (ALAY gelen tel yazıları, Sonu 2. .Maarif Vekik Bey Dün Geldi. Dil Kurultayı 2 tanbula miz Dr. Reşit Ga: ip ki.trenle Fransa'da de her zaman böyle Durakta ğımız.bir resmi yuyoruz, yoktur. Bunun için, biz br ve Ş D itler Konferansı Cenevre de ve NELER TEKLİF EDİLECEKMİŞİ “Tekette başka İNGİLİZLER NE DİYOR? İlk Resmi yavaş. insan ve duyma bir tak Bu nlar eli

Bu sayıdan diğer sayfalar: