29 Ekim 1933 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 74

29 Ekim 1933 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 74
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mal 29 BİRİTCİ TEŞRİN saman. CA, 2.013.256 Pı artısı OHur yazar sayısının Türk harfleri, bütün Türk milletini bilgi yolunda seferber etti. olduğu iymar; yol, sulâma si- ganelerinde aliye elaman ye-| tiştirmekte devam etmek için Nafi Vekâl küle w yüksek mektebin bir kar mekte HAKİMİYETİ MİLLİYE Millet Ke okuma öğrenen köylü kızlarından bir grup. edinen Türk milleti, cezri ei Darülfünun pr simi önüne gec mek istedi. Darülfün ümhuriye ri ruhunun, ri niyetinin aşılı" ğ e kararj tin r. (Diğer imei “mele sare Ni ait sie vekâ-) 'etler sırasında bahsediyo: YİNE ari Yüksek vi başında Üniver site gelir. Osm | Riietnde idi. e eni Üniversiteyi, ilmi metotlar: S1“ x la memleket vermiş ol Dârü rn asia Li merk eli ve garp S: nakil ve telkin etmi cemi talim ocağı cak, kl ve ha ilmini lâkadar eden asarı atika a harareti: içinde kendi yapmıya kararj. du. Ti saltala | Mektepleri firkeologya. Memleketimiz bütün Bu müzelerden begi toprak-i üzel inde SAYFA 75 © dmüüeüsini intel Kültür İşleri. Asarı diğer eserleri Ankara Etnoğrafya Müzesi, An Arkoloğya a İstanbul Atika Müzesi, Topkapı Sarayt Türk ve İslâm Eserleri Müze de, Hashüyükte, Aslantepede, muh « telif ilim sürünmekte ikayı emin bir yerde toplamak üzel re açılmı Jze depomuz varı De Van Müze üze D u <P Müze Deposu, Samsun Müze eposu, Erzurum Müze Deposu, es Müz Deposu. resi neme ecne- rn si tane büyük mü-ay: vardır civ; a Müze ei Çanakkalel hafri- yat yapılmıştır. Milli hafriyata da rıca ehemmiyet verilmiş, kara civarındaki Beştepeler elde, Kâralarda, Yalova de “Türk Tarih, Ark Bir asırda! bi ialimer Se n yapılmı olan e h riyeti' ve ginlerini saymayı ahlak e tetkik rk al için e ami kati çepni atmış bulunuyor. tetkik deşkkitleriyiş e ye rafya, Dergisi min meşrine baslan- mıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: