16 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

16 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Memleket AYDIN. oca - EZ 3 Hildliahmer tenezzüh treni aydın istasyonunda. martesi günü caktır. Orta Saat 14 te pazara gelmiş ve tılmıştır. Yerli turfanda stası. eni Bulgar Beşiktaş şampiyonunu yendi. Evvelâ top kontrolu noksan gazetesi Dahiliye Nazırının Şeref ihtifali. Makedonya gazetesi diyor ki: Milli birlik değil, bazı muhitlerce Atletizim teşvik müsabakaları. 100 metrede; Ankara Gü 19.22.2 Ankara gücünden muallim Karnera Cihan boks şampiyonlu- ğunu kaybetti. Long İsland, 15 (A.A.) -- Ağır siklet era ile Max Öğle - İlk müsabakalar asıl maçın uyandırdığı Halbuki bunun arasında Vezin ücreti kalkacak, : tartılan o emtiadan alın « kaldırılmasmı Gümrükten muafiyet. —e—— İSTİKRAZLAR DÜŞÜYOR. 3 — Mali

Bu sayıdan diğer sayfalar: