9 Temmuz 1931 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9

9 Temmuz 1931 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No. 18(1— 136 SERVETİFÜNUÜN 85 AS e Yİ m Erenköy kız lisesi Erenköy kız lisesi bu sene mezunları bir cemi- yet yapmağa karar ver- mişler ve geçen cuma mektepte toplanmışlardır. Cemiyetin idare heyeti intihap ediliniştir. Nizam» namesi de (hazırlanmak üzeredir. O (1 Feta Cumkoriş Bulgar ticaret talebesi Sehrimize Bulgar ticaret islebeleri gelmiştir. Resim telebeyi gösteriyor. “ > Fela Cümbuçiyel Beykoz deniz yarışları Geçan cuma günü Bey- kozda deniz yarışları yı pıldı. Birinciliği Galata saray kazandı. Bu ya- rışlara ait dercettiğimiz şu reşim iki sporcu hanı. mı bir futada kürek çe- kerken gösteriyor, LI

Bu sayıdan diğer sayfalar: