May 4, 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8

May 4, 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ish deye | Mesud Kızılaya yardım inkişaflar devam &« ediyor (Başr 1. inci sayfada) Başbakan ve Doktor Aras dün geldiler (Başı 1, inci sayfada) B. Hitler dün akşam Romaya vasıl oldu (Başı 1. inet sayfada) Atatürkle Mikado ve B. Hitler arasında telgraflar (Başı 1. inci sayfada) Liste yekünu 17.000 liraya yaklaştı Türkiye Kemal Ata Türkiye el Cumhuru ANKARA Ankara garında Ekselans Bay Adolf Hitler lmanya Führeri ve Başvekili Yağmurlar yüzünden Fırat nehri ve Çubuk çayı taşti ayrılmıştır. Büyük Önder'in nezdlerinde İstanbulda da şiddefli yağmurlar yağdı (Başı 1. inci sayfada) Halkın çılgınca tezahürleri Başbakanımızın bir İstanbul gazetesine beyanatı Antakyada iki bödine oldu aşı 1. inci sayfada, RL neşriyatı Yakada kimin parmağı var? Maske fabrikası Sulha hizmet eden dostluk mensubini son İskenderunda kayıd işi Londrada duman mücadelesi başladı 6.30 0.79186$ Paris 25.9525 o 25.9625 Milâno, 150475 O 150535 Brüksel 4.6996 4.7014 Atina 86.7460 © 86.76 Cenevre 34436 34450 Sofya 634920 o 63.5175 Amsterdam 1.4225 1.4228 Pi 22.1270 Clano ve Dr. arasında felgraflar (Başı 1. inci sayfada) | | | İ | Bay Nevzad Tandoğan | Vali ve belediye reisi | İ | 12.6084 Berlin 1.0686 1.9694 'arşo" 4.1950 4.1970 Ankara in 106.0317 16, Belgrad 34.523B 34,5375 Yokohama 2.7210 2.7219 'Masl 23.8375 3.08 B. Hitler için mile, hazırlanan milleti, yunan memleketinin şesinde a milletin ESHAM VE TAHVİLAT proğram 1933 Türk Borcu 1. Ke 70 yi ar sen ire (Peşin ) Biryos Belediye Reisi 1983 ikramiyeli Ergani Takis Vakolopulos Vali ve belediye reisimiz. B. doğan şu cevabı vı Bay Takis Vakolopulos Biryos Belediye Reisi 95.— 95 Evvelki listelerden Diğer yardımlar Sandıklı halkı zelzele felâketzede- Kızılayın teşekkürleri Ankara vali ve belediye reisi

Bu sayıdan diğer sayfalar: