13 Temmuz 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6

13 Temmuz 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

- Fuarın devamı müddetince bir Milli kostüm sergisi açılıyor YURDDAN RESİMLER Fuar bu sene çok mükemmel olacak İzmir (Hususi) — İzmir enternasyonal fuarının, bu yıl geçen yıllardan daha mükemmel olması için elden pe biç vi ir kârlık esirgenmemektedir. Daha şimdiden, a'nın bi memleketlerinde İzmir fuarı etrafında alâka yan bcalmi ve iş lediye yüzlerce mektub almıştır. Gaziantepte Biçki - Dikiş sergisi | Kızını vermediği için imamı öldüren delikanlı Adana'dan umumi bir görünüş Trakya'nın değerli bir müessesesi Ege mıntakasında Edirne böcekçilik ve huzavılık anchtelki Öğretmen Bay Asım bu vil mezun olan talebeleriyle bir arada telefon e Gi e m örie düğünü kısaca cinayetin tafsilâtı şudur: Mehmet, kızını | muştur. Bu sırada karısı Ni almak! tesisat üm en e zilli arzu edenler bu bal İzmir, İstanbul ve Ankara konuşmak imkânını antralların e dilinde ir ya emi, tar, Trakyada fuar için hazırlık Dıvarın içindeki 2500 lirayı kim çaldı okuma öğretiliror temiz ve 3 Burnova nahiyesinin beş numaralı evde mühim İzmir limanında bir yıl ihracat 53 milyon İzmir Give si) — Ticaret yılı İzmir limanı Niksar imar ediliyor tamamlamıştır. 1937 mahsul yıl ecnebi eye ihracat, 53.640.784 liradır. beş memleket sıraya da Amerika kaydi he ile en canlı 2.7: ile ira ri ie vi ile e Aydın'da kültür heykeli üzerine hırsızlığın Fuar hazırlıkları ilerliyor ştir İzmir'de çocuk kampları Garbi Anadolu çevresinde yorularak için, vilâyetin her sene m özekiedi hekani olan zelleşm “. : verilmesi lar elinde Nik b Pa fo köşesi olacaktır. Yeni Niksar a ve a evlerişie elimden şehre aid haraplaşmış Niksar'ın karlar altında kalan manzarasını öörüyür sunuz. emir vermiş yapılması

Bu sayıdan diğer sayfalar: