18 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

18 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İ BÜYÜK VE TARİHİ MACERA TEFRİKAMIZ Kadın korsanlar — se — Yazan: N. R Çin korsanlar kraliçesi “Barış blokunun ihdası,, Cenevreci devletler barış için mü- kat'iyyen sebat etmelidirler Bu güzel ve narin kadın, Çin denizlerini haraca kesen gözü kanlı Çin korsanlarını karşısında susta durduracak kabiliyette idi i bir mütalâa yürütmektedir : SEBAT FAŞİZMİN karşı en ailelerin- Amerika filosunun baş amiralı bir yahudidir — Pasifik afdcı gazeteler şiddetli ve kaybolan “kabiledir. Anglosaksonlü Ingiliz geçerek gemilerle gelmişler ve burada senesinde Gal ki vaktiyle alan muazzam Jeolojik hiç bir Suriye — e — ğ kayak - sporlan Kudüs 17 (ö. R) — Beruttan bildi. on ikinci kabile e e lanmaktadır. ve siyaset Paris, (PS) — Miron Kristennın . siyasi Tokyo Olimpiyadla- > ile rına iştirak ediyor Nevyork, (P. S.) — Amerika kızı Bilhassa dini müsamahası ile maruftur, şvekâlete etmemek kararını tefsir Japon siyaseti ile hiç bir sporla siyâset arasında Parisli Kadın Kez se — 59— toplantısı ittihaz kralın Lindberg mı gidecek Geldim göz yaşlarını tutamadı yüzbaşının kolları

Bu sayıdan diğer sayfalar: