19 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

j N nlrnilt aa î Si V Tı:;hj(;e;e ;or; ver;IVmelirdirr DU » Kanunu B Tebiklere son verimelidir ğd Tekaut 5 , e Fuad Köprülünün | Muzışıkerış yel du: yaptığı izah gl baslandı Dörtlü takrir nasıl hazırlandı ? ! * Tekaütlere bağlanan aylıklar asgari AD MASİl c ğ | geçimi temınden uzaktır ı'oprulu kendisine müracaat eden | *f z - bir muharririmize hâdiseyi anlatıyor
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Perşembe Pamen | 1o : ; Mayıs 1949 | |a | Tekaüt Kanunu | Müzakereye dün Mecliste başlandı ' | Tekaütlere bağlanan aylıklaîaqgari ge imi temınden uzaktır | Veyl o | gafillere ki. Harriman'ın muavini gcldı hlikan Fosiai e öebidi, Ankara'dan ayrıldı Tesmi boşlıkli kâğıdı ile ZAFER DEMOKRASININDIR Bugün . | | Altındağ Röportajları W Yazan: Adviye Fenik Spor ve Gençlik Bayramı ugün her yerde candan tezahürlerle kutlanacak Celâl Bayar Amasya'da Tren yolu yağmurdan bozulduği idet (aber bize sendikanın resmen. bildirilmiştir 19 Mayıs Millete Kutlu Olsun"' Tcıl'ırıklere son veri i Fuad Koprulürîün yaptığı izah Dörtlü takrir nasıl hazırlandı ? prülü kendisine müracaat eden bir muharririmize hâdiseyi anlatıyor Pars'ın açtığı dâvâ Vasfi Raşit dün müdafaa yaptı Mümtaz Faik Fenik'in3 ay hapse nasıl mahküm edildiğini izah etti Adâlel tesirden masür "olmalıdır!. ANnM&ıçlar Yarın İtalyatakımı ile karşılaşıyoruz! Dünkü maçta Mısırlılar Yunan takımını lekarşı 3 le yendıler AKINTIYA—İ L KöRE Gençlik Bayramında Ankara - İstanbul | tren yolunda Sel felâketi

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler