20 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

JMemlekeMik gelişme İnönü stadyumda bir hitabe iradetti Dün stadyumda yapılan spor —:nlınıı:lhlı: nn'ı —ııııın“ılı —'Jıı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

U Bugündüncü sayfada 1 ( Altındağ Röportajları —| BEMCKRASİINİINDİR ea Yazan: Advlyel'enlh* uıaym ms Z Yurtta Bayram ccındcın kutlandı MemlekeMık gelişme — İnönü stadyumda bir hitabe iradetti Dün stadyumda yapılan spor | gıısterılerı çok muvaffak oldu Nazilli mıl'ıngı Bayar bu husustaki fikirlerini çok evpel Başbakana bildirmiş bulunuyor| Basbakah Yanımon Mrata

Foster'in demeci Amerikan yardımı ve Türkiyenin durumu | İtalya - Türkiye maçı bugün İngiliz takımlariyle Ordu Valisinin telgrafı yorm"yxapıİCıîî!îm_c'ç'aH Vali SWWIIÇ'IH SERDE makamı karakol mudur? Ordu Valisi dünkü tören esnasında cümleler sarfetti AKINTIYA —| KÜREK Cumharbaşkanı nutkunu iradediyor. İnon nün nutku 200.000 lirayı İzmırde bir baş Dünkü Görende zenp kızlarımız geçit resmi yapıyorlar.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler