25 Şubat 1950 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

25 Şubat 1950 tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İÇumartesi | ** ; | Bagün 4üncü soyfada 25 | y Köylü - Kadınlarımız İA oo ağem (GEYOKRASININDIR Ve Hayat Şartları “Uzun ve heyecanlı çekışmelerden sonra İşçı Partisi Seçımlerı_ng_andı ğSe |j|îiâî|âîk|ar ; » Muhafazakârlar az bir gittikçe ilerliyor farkla mağlüp olduler Yüzde 85 nisbetinde iştirak sağlıyan seçimde Seçlm Kuru|u BCŞkÜnılglnü ; komünistler tek bir saylavlık elde edemedi seçilen Hâkimlerden bu quifeyi Churchill : “Seçimi idare edenlerin dürüstlüğü hakkaniyet ve doğrulukla hareket etmiyen Avrupa kabul etmek istemiyenler var | " memleketleri için bir örnek teşkil etmektedir,, Seçmen kütüklerinin de tanzimine başlandı, Vâlilik bir teblıg neşretti “Rakamlar üzerinde —| lllaşlırma Bülçeside | ae koalisyon Kabinesi Joynanan oyunlar dün tamamlardı — zz Y wmı Falk FENİK | xoma zeyüi : di a ”Geçmışie bugun,, 'ema Zeytinoğlu Demiryolları, Ahmed | | , z eser. kerSazdaai. v Veziroğlu da P. T. T. idaresi hakkında a Radyo bu isim altınılr_“î dikkate şayan tenkidlerde bulundular g B neşriyat yapabilir mi? Feridun Fazıl Tülbentçi Basın Yayın a in seçim proı)a;:zuıclMu udu: nün Yazısı: Mahutkitap şimdide, Basın rejiminin tayininde ! hâkim olan zihniyet Şehs' Yazan: Cihad Baban hey'etine Yenı Tefrıkamız ateş etti Arzu! Baştanbaşa oşk, macera ve heyecan dolu bu tefrikanın pozartesi günü neşrine - başlıyoruz aAARARARKARA

Bu sayıdan diğer sayfalar: