24 Kasım 1906 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4

24 Kasım 1906 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eyi ama!!! senelerce ateş görmemiş odada veya oda gibi bir şeyde ateşsiz yatmak da, bir bekar veya ihtiyar içün kolay degil! Yatağa girildimi, her a'za yatağın veyahut sovuk örtülerin vücuda sarılması dakikalarca sürüyor. Ba'zı kere de ta-be-sabah insan ısınmak bilmiyor. Titremekten hali kalmıyor.  Ne yapmalı? Her şeyin kolayı var. Lakin bilmeli. Bilmezse öğrenmeli. Bilen bilmeyen arkadaşlara ögretmeli. Ne kadar eyi, ne kolay bir usul. Hıfzıssıhaya gayet elverişli olduğu meydanda. Ateş yanan yerlerde ekseriyetle gerek soba ve gerek mangallar üzerine ibrik veya bir teneke içinde su bulunur. İhtimal ki başa urmasın diye böyle su bulundurulur. İşte bundan bir bayağı şişe içine çatlamamak içün ibtida biraz kaynar su koyub, biraz çalkaladıkdan sonra şişe ta ağzına kadar doldurılır. Şişenin ağzı bir mantar veya mısır koçanı ile sıkı sıkıya kapanır. Bu şişe yatmazdan, yatağın içine konulur ise, hem yatağı ısıtıyor, hem sıcaklık ta sabaha kadar devam idiyor. Ne kadar ala. Kibarlar bunları bakırdan, gümüşden bile yaptırsa pişman olmaz. Şişe bulunmadığı yerde küçük desti veyahut yalnız bir ağzı olan mataralar adi tenekelerden de olabilir. Demir yol olmayan yerde açıkda veya arabada seyahate mecbur olanlar, her Müslümanın evinde ekseriyetle bulunan eski boş zemzem tenekeleri bu vazifeyi a'ladan a'laya icra ve ifaya yarar. Lakin şişe veya tenekenin ağzını gayet dikkatli kapamalıdır.  En kolay usul tıkacak üzerine, bir şeyle usulutle urmakdır. Ya bulunduğumuz hanede hiç ateş yoksa? Yahud bekar adamın oturduğu bir ev degilse? O zaman kahveden veya kahveceden on paralık sıcak su almak kafi ve mümkündür. İhmal itmeyin, memnun olacağına şübhe yokdur. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -{  TÜRKİSTAN }- [Mab'ad] Nebatat - Türkistan'da nebatat bittabi' havalinin tabi'atına ve iklim ve toprağın nev'ine göre degişiyor. Türkistan kıt'ası bu hususda birçok mıntıkaya taksim olunur.  Arazinin en vasi' olan (isteb) ve çorak sahralar pek az nev'i' otlar hasıl ider. Lakin şayan-ı dikkatdir. Yerlilerin (salsola) ve (kıllı kanem), (afadaa), (tamarakas) ta'bir ettikleri otların enva'ı; (sepelendin) (karık), (fisud) ta'bir olunan otlar pek zaif ise de, bunların da ba'zen büyük hizmetleri vardır. Uzun kökler saldıklarından kumları tutar ve böylece civar vahalarına, (ma'murelerine) kum tuğyanı önünü almış olurlar. İsteplerin çorak toprağı heman bir nev'i' (pelin) otu h3asıl ider. (Artemizya) ve (sığa) otları şöhretli ilaç olur.                                                                            [Mab'adı var]  ____________________________________________________  Müdir-i mes'ul : Yunus Reşid ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Дpyж. пeч. "Paбoтникъ" - Новдизъ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oтгoвopeнъ peдaктopъ Юнузoвъ Рeшитъ.

Bu sayıdan diğer sayfalar: