16 Şubat 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 25

16 Şubat 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 25
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ASKERLİK Hava subaylaı'ının yeni kıyafetlerinden örnekler Frak mukabili kışlık PBüyük üni- forma, koyu gri - mavi hava rengi kumaştan mesderes renk kumaştan mesdere pantalon, eldiven, yah ru; karpin ve gışlı ve soguk havalarda kullanılmak üzere pelerin ünifor- manın esaslarını teşkil etmektedir. Smokin mukabili kışlık büyült üni- £ k kabili üniformada!t beyaz devrik yakalı smokin gömleğin- den iharett' zlık smokin frak — mukabili buyuk unıformayı kışlık smokın mu- kabili üniformadan ayıran lıusus ise beyaz mesderes kısa ceket Kışlık büyük unıformayı kışlık frak mukabilinden ayıran hususlar pantalon, beyaz kolalı dev- rik yakalı gomlek siyah ipek boyun- bağı ve elbise renginde eldıvenden ibaret olup dığer teferruat frak mı kabili kışlık büyük üniformada oldu- ğu gibidir. Yazlık büyük unıforma ıse kışlık büyük üniform: Bej rengi yün gal bardın kumaştandır Diğer teferruatı da kışlık üniforma- günlük ve hizmı a ve bej rengınde Oo- lup hıçbır değişiklik yoktur. ordusu subaylarımız da kâra AKIS, 16 ŞUBAT 1957 te kanat, — yerde — zarafet ve deniz subaylarımızın büyük üni- formalarıyla smokin ve frak muka- bili üniformalarıyla katıldıkları me- rasimlere, merasimin duru! mevsimine göre büyük üniforma, mokin ve frak mukabili elbiseleriyle ıştırak edeceklerdir. Kadın subaylar Hava Ordusu kadın subaylarımızın da kışlık ve yazlık salon büyük üniformaları, kışlık ve yazlık buyuk unıformalar kışlık ve yazlık günlük y met elbıselerı ve yazlık dış bluz- ları olacak ır. Kşlık salon buyuk unıforma koyu gri-mavi hav:, kum:; n kısa salon ceketı, aynı renk kumaştan u- zun etek ve şapka, beyaz salon bluzu, siyah ipek kadıfe fiyonk, b el- diven, gri-ma renkte lon veya ipek çorap, sıyalı rugan uzun topuklu iskarpin, siyah salon çantasıyla ya- ğışlı ve soğuk havalarda kullanılmak üzere pelerinden müteşekkildi. Kışlık büyük üniforma, koyu gri- mavi hava rengi kumaştan uzun ce- ket aynı kumaştan etek ve şapka, z bluz. yah ipek kadife fiyonk beyaz eldıven, gri mavı naylon veya pek çorap, orta yü kseklıkte iskarpin, sıyalı askılı çanta ile yağışlı ğuk havalarda pelerinden ıbarettır azlık büyük üniforma, kışlık yuk unıforma ile aynı biçimdedir. Yal nız ceket ve etek, bej rengi yün ku- maştandı Kışlık gunluk ve hizmet elbisesi, koyu-gri hava rengi kumaştan usun ceket, etek e şapka, sıyah boyunbağı, hava rengi poplin ve keten bluz. yah orta topuklu ıskarpın, sıyah eldı- ven, siyah askılı çanta ile gri mavi naylon veya ıpek çoraptan müteşek- kildir Yazlık günlük ve hizmet elbisesi ise bej rengi gabardin ku; tan u- zun ceket ve etek, bej rengi bluz. bej rengi eldiven ve kahverengi askı- h çantadan ibarettir. Diğer teferru- at kışlık günlük ve hizmet elbisesi- nin aynıdır. Yazlık dış bluz elbise ise bej renkli irice yün veya keten kumaştan dış bluz, bej yün gabardın kumaştan etek, aynı renkte eldiv çorap, siyah boyunbağı, kahverengı uzun saplı çanta ve mavi kemerden müteşekkil- dik. Hava Ordusu kadın subaylarımız da hava erkek s ubaylarının kişide ve yazlık büyük üniformaları, — kışlık ve yazhk smokin ve frak mukabili el- biselerle katıldıklaı'ı merasimlere, simin — dur k üni formaları ve salon el- bıselerıyle iştirak edeceklerdir.. 25

Bu sayıdan diğer sayfalar: