16 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

16 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

izdivaç öğle yemeğine eve ge- Dü: Ky — Bu gece Hikmet'i davet ettim, dedi. Bu davet karısının hiç ho- şuna gitmedi, kaşları çatıldı, üzü ekşidi, ellerini havaya kaldırıp haykırdı: n : — Ben de re bunun © Muallim gramer dersi veriyordu. Dedi ki: — Bana bir cümle yazın ki, çocuk kelimesi: fail: olsun. Talebeden biri: — Çocuk usludur. Muallim. — Aferin. & Diğer bir talebe — Çucuk ger- je gitti Bekleyin. efendim, knkardeşim evleneli a0 bir ay Istiskal Aşot efendinin yüz lira alacağı vardı. Kâtibini Gönen istedi. Kâtip avdet etti. Aşot sordu: — Me gördün mü? Gördüm. — Parayı verdi mi? Hayır. — Vermeyeceğini söyledi mi! — e amma beni istis- kel etti — Ne — Defol deyip kapı dişarı etti. Kusur Cavit emme mim ie hanım ona bir kız bulm — Hiç düşünme ki balm maz bir ır. Mükemmel, dans- eder, piyano çalar, şarkı söler, kürek çeker, ata rw Cavit ya sözü rlersini ğin biraz da meziieklerii saysan! Toptan Rebeka'nın bir batında üç ço- Vurulduğuna göre bari erkek olsaydın! il Salamon'un karısı can çe- ksiyodu. ye ucunda duran — Sana . itirafta bulu- nacağım. dedi. — Sa — — Oğlum değil. va Salman güldü: — Haydi be sen güzel - — v abi çirkin kadınla m. — Amma bin re verdim. — Parayı nerde buldun? İzak senin oğlun Hani bir kdtibin — Senin kasandan ald — Şu halde çocuk gene benim demektir. Girmiyor Onunla Floryada dölaşıyorduk. Bir. aralık. enginlere: bakıp içini ekti. — Neo, dedim, derdin mi var — Karımı hatırladım , dedi, evvelsi sene Bem buğulu. rar in var, Gene içini çekti: — Var maalesef denize girmiyor! O bilir Selâmi'nin küçük oğlu İzzet övünüyordu: — Babamla ben dünyada her şeyi. biliriz. ei ime muharriri Hüseyin Avni — e dünyadan kaç dafa Balkan o harbında Salamon'la yüzbaşısı EE EE çıktı- lar, yüzbaşı S: — "Bu meri kal, iş Lasi taras- sut et, dedi. a geri döndü: mam yüzbaşım, ben demand öyle nefret ederim ki, yüzlerini: bile görmek istemem. N — O ahlaksız, namussuz adama varamam doğrusu. — Neden? EŞ 2 Dava Samoel, İzak aleyhine 1000 liralık bir alacak davası ikame etti. İzak 1000 lirayı aldığını fakat vadesinde iade ettiğini söyledi. Samoel kızdı: — Yemin etsin dedi! derim. Mahk emeden çıktıktan sonra Samoel İzaka yaklaştı: — Ayıptır be, yalan yere — utanmadın mı? iade tim dedin, ben sana 2 bir metelik bile verme- miştim, Mahkemede Reis maznuna sordu: — Cinayeti itiraf ediyor mısın? üsaade edin de bir kere şehitleri dinleyeyim. yemin Sabır Moiz akal dedi ki: — Git met denen adama söyle, eğe in aptığım bir daha tekrar ederse, sabrım elim- den e idecek. Neden? Ne yaptı? e yapacak, bu sabah yazıhaneye girdi, bana iki tokat attı! büyüktür? İzzet biraz düşündü: — Bunu babam bilir, dedi. Sınıfta — Oğlum, dünyanın ke kan spee et bakayı; öyle bir şey Sig e ER ki ispat edeyim efendim. Hey anam! Hey anam hey! Nemli olur Sözü, yardan ayrılanın!.. .. Âşığın yıldızı söner, rdan ayrılanın!.. * .. Aşık gezer bir kuş gibi, Yuvası kaybolmuş. gibi! Aşılmaz bir yokuş gibi, Düzü, yardan larin o ölüm Tü urtarır, ert kita. öm — Bu — Üzerime giyeceğim yoktu. — Plâjlara gideydin. yaz bir yere gitmedin mi?

Bu sayıdan diğer sayfalar: