23 Ocak 1935 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

 Aydın Hattı Haziranda Teslim Alınacak AAA < AF ASA AA AAA AP DA © 45':_—»—— —TT KELE ŞTT BK TRRMSİNE Ataturk Istanbul'da Habeş’ler Sar Işi Ne Olacak? KA A Bdi li ee üma Sar Mültecileri ve Fr B ılnonu Te Aatüsk Ilel*ransw Muta- an. | Başbakan İsme sarrıfı ile 88 As- | — gız'ların Muhtırası.. Beraber Istanbul’a Gitmiştir — — kkeri öldürdüler.. İsteobul, 22 (Hmasi) — Ha Fransa, Uluslar De bö MNYT Kai , rneğine Verdiği İstanbul 22 (Hususi) — tisieümhur ATATÜRK, Teakatinde Başbakan Ge- SAĞ < Si eli e n W ü Son günlerde, Haber b Muhtrada Neler Söylüyor? 8Ü | gudundeki kabileler, oradan geç: —e ü Ai mekte olan Fransız mutasarrıfı Sar, Ne vaklıA lenlım Edılecek’ ile vanlmdaki sekkrasokla Soğkdli | Jaoxı Alde a

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler