9 Ağustos 1906 Tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

9 Ağustos 1906 tarihli Balkan (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

LAF LAFI AÇIYOR Geçen gün bir dost ile şuradan buradan bahs iderken muhavere yine ahval-i siyasiyeye, kendi halimize intikal etmişti. Refikim diyor ki: "Birader şu bizim gidişimize bakdıkca halimiz ne olacak. Bu fesad ve mesaibden nasıl kurtulacabileceğiz diye insan hem kendisini düşünmekten alamıyor hem de nedense yeis ve ümitsizlik içinde yanıyor." Arkadaşımın fikri sarihdi. Halimiz sırf tarihi bir devre-i inkırazdır. Koca bir millet başdan başa sönüb mahv oluyoruz da ne olduğumuzun hala farkında bile değiliz. Alem-i insaniyet her gün yeni bir faaliyet gösteriyor. Her gün bir devre-i cehde ve gayrete giriyor. Biz, biz zavallı müslümanlar hala ayran hikayeleriyle patlıcan dolmalarıyla ömür geçiriyor, dünyadan bi haberiz. Şu koca Bulgaristan'da altıyüzbin islamız. Fakat otuz seneden beri Bulgaristan kanun-u esasisinin bahş eylediği hukuk hürriyet ve adaletten altı paralık istifademiz olmuştur. Ne mekteblerimiz mektebdir, ne vakıflarımız vakıf! Öyle bir gidiş ki Allah imdad ide! Bunun sonu ne olacak? Yahu biz ne zaman insan gibi yaşamağa, müslüman gibi yekdiğerimize muameleyi, hayatı, mematı öğreneceğiz ki? Bir musibet bin nasihatten evladır derler. İnsanın buna inanmayacağı gelir. Şu bizim başımıza gelen bela ve musibetlerin haddi ve hesabı mı olur? Hani, hangisinden ibret aldık ki. Başımızdaki belanın en müdhişi, bizi hissiz, ruhsuz, cansız, kansız bir insan sürüsü halinde bırakan sebeb, sırf cahilliğimiz, okuyup yazma bilmemegimizdir. Avrupada şimendifer istasyonlarında bekleyen hamallar bile, kömür amelesi bile yemek vaktinde olsun on para verir de bir gazete alır, okur, okumağı gazetenin faidesini, dünyayı, insanlığı bilir. Bize ise okumağı, yazmağı değil müslümanlığın şeraitini, mezayasını zerre mikdar anlamış binde on kişi ya çıkar ya çıkmaz. Yahu bu ne atalet, bu ne ğaflet, bu ne uykudur!.. Uyan ey bedbaht milllet uyan! Son nedamet acıdır. REZALET BAŞLADI Şimdiye kadar Filibe'de hüküm süren müftü meselesinin netayic-i me'lümesi baş göstermeğe başladı. Kıyametin Nasreddin Hoca'nın yorganı üzerine olduğuna şekk ve şübhe edilemez. *** Şimdiye kadar vakıf komisyonu taht-ı idaresinde bulunan emlak- vakfıyenin müzayede-i aleniyeye vaz'ıle icare ver- [-satır pkunmuyor-]

Bu sayıdan diğer sayfalar: