30 Temmuz 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ER 7 — AR vti e Na a ai ME. al a si NAR AĞ Rİ NA A A NAR a ön alır ak ZA, Kira İSTANBUL — CAĞALOĞLU Kn y | 21 inci yıl Sayı: 7170 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul — Posta kuturu;. İstanbul No, 218 Pazar 30 Temmuz 1944 cm (Yenil matbuatında İngiltereye karşı ani bir değişiklik husule geldi İngiliz gazetesi, Müttefiklerin Alman- “ yaya karşı besledikleri niyetlerin ne uyandırdığını yazıyor Kanadlı bombalar Kızılordu Varşova (Sayet - Polonya iftİ kapılarına dayandı m General Rokovski'nin süvari ve tank birlikleri Leh başşehrinin dış mahallelerine girdiler Brest-Litowsk kesiminde sarılan Alman kuvvet- leri Sovyet çemberini yarmak için Daima g < akınlar devam iyor İngiliz uçakları da Almanyaya şiddetli hücumlar Askeri vaziyet bocalıyor H, 12 taarruz 20 Km. genişledi. irtibatı kestiler taar- Bugün büyük bir tören yapılıyor — m 2 İzmit islasyonunda feci hir kaza öğrenen genelere bröveleri verilecek atfen Almanya yeni bir ordu hazırlamak istiyor! 'in vücude getireceği bu kuvvetler Sovyet tehlikesini önliyecek ve Sark cephesine kat'i bir istikrar verecekmiş Floransa için kat'i muharebe 8 Sümerbank memurları bu Viyana sokaklarında yapılan bir miting üzere, v kal.

Bu sayıdan diğer sayfalar: