30 Temmuz 1944 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

30 Temmuz 1944 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çankım Caddesi Ankara | PAZAR Telgrat adresi ULUS Ankara İV BUGÜN 2 nci sayfada OMUŞM/ ölü OHUŞMA tn LR im TEMMUZ Müessese Müdürlüğü 1144 ğ Yazan: Ri yk ALAY 1944 kA e 1062 ii : Min İşletme Şefik. Sohbet: Sözden söze İ KE KURU: Hi, ilân ve abone işleri 1064 İ i p rullah ATAÇ ! So V et ileri I kolları K e: N y ırı Varşo arşova önünd | EÇ e — Leninanan Amerikalıların 2ap- EE — tettikleri Coutan - a VE Telli e RUSYA Je ir 0 ah n ces ile Alman kuv- — VEE EESTONYAĞ etlerinin çevril “| g > tehlikesi at- | © Sönen ea bölgeyi i Russ3 : ; ve dünkü telgraf- | arasında kaan başlıca yerleri gös- e gel ie F4 “ N ha z SARARAN YAŞ Yaz taarruzunun başlangıcından beri i ii Almanlar Sovyet toprağında ortalama 5 isi kuvbeşiil | bir hesapla saatte 530 kişi kaybettiler 6 > & .. . . . £ Doğu Prusya ve Pomeranya bölgeleriyle Danzig - Krakovi G arasındaki sahada bulunan Alman kuvvetlerinin : Başkomutanlığına Ni Walter Model tayin edildi i “ 4 Tini fu cephesinde son “e 7 di Bilim Vee damn vel geli bilal ex 4 K e gösterir harta 1 0 00 d f | ki geti ii savaj cereyan etmektedir. Almanlar savağa her gün yeni ih- 4 İ > / uğ en taz a uça idi rat 1. . iyileni Skaefeede er meydan emiyes Hizmet Stuttgart ve Hamburğ” ga . . . 5 * . po birliği bombardıman etti Normandiya köp rübasında ilerliyen © e k il TURAN pa i : elan alg ii ine ral dai mem | İngiltere'de uçan bombalar yüzünden bir ie in Ren Ame ri ika | | İai r o uta nces' I i Jeket işlerine m nn ve du- ir kl İ dey pu al bazan la hastane .- hasara uğradı, 7 hasta kayıp! his Şe ii an yarattığı halk topluluklarında Ai eke see 'azıa | yısında hücumlarına devam etmekte. i bulma ve rad mler YERLİ NR e hizm miş | ad TAR A Eras. za t € i | ya rukiye açma, MAYA AN İL Baler nl na evkidir. 3 i iin Samani. e Yi İ mila iz b Slm "het hedefi İli NS gisi vü K I hi esi vet iz v — 58 Semanın bana ana | Muşatılma tehlikesi geçiren Alman ar” || İeimi furt vii de b e AL e ortalama hesapla saatte 530 miz mya üzerimde mende haya saz e A ık l la d di | Cumhurreisimiz |... 5. ilce Ki merikalılar önünde ricat ediyorlar pci lüt. Daha bircok li i ULUS KUPASI am mma * | KAAN i Jr e Amerikalılar. ağır K kanlarında ir malzeme tenis rar iz kayıp veren Almanlar | ik Gi km ni e RR i Yi İ Bütün bu hareketler. Metlesinde rabe halindedir. Yal şehrin Büyük j ül 62 uçak kaybettik. meyda mi i Meclis durup Reis ii Maş ei öğe Vi vazifesi : Be lm ae e ME ir hastane uçar bombalar inim a h yomuüdaki tene klübü ilen hasara uğradı , Maraşal W : Londra, İngiliz hava Boku, Prurya ve Fomeranya > Amerikan zırhlı kuvvetlerinin ileri Tİ e e e | a Sonu 3 üncü sayfada | 9 Bansie'den unsurları yaptıkları üç ilerleme i alahiyetlileree kabul ğtimesi | e#imiz gelişlerinde olduğu Çöutancesin. tecr işini : olmisn ME iy ii Sıhkat Vekili İstanbul'da Alman rl akım alin e İ e gerek | ların hararetli saygı ve bağlılık te- e İ Ea enlem Tate © ir | sany srmn | A e ln e m mak ve püralardi DEPREM AŞ | üsi ataş şehrimize gelmiştir. Gi ll orlar. e re j imiliğiyle yane en ta m * Sonu 3. üncü sayfada. ç iz C | 2 lanlar nn yapar i - ama gi Hitler uzun bir | <cnova ve Kan halkın katıldığı â ei peryyi Spezia' ya İtalyo'in ani topruları iş başında © ehkmemii e M fi kle FI d sai kp el oi km MAİ çıkarma mı?| , Müttefikler oransa'ya i erik ed A i talimatnamelerle aydınlatılmasını is- | ra, 20 a. — Alman harp mü taarruzda bulundular ji ter Kinik Kad e i apeme Mb Varta Ya 1 r nisa Alman resmi tebliğine göre, yapılan Hitler'e suykastan beri | ek vapur katleni, bütün şiddetli hücumlar geri atıldı e 5 > ikinci defa olarak yı Sab orana kar yn bie e mülesseselerinde ve İğ 5 itefik resmi tebliği vr Alm I ei toplantıların nizamı ancnamı sebebi, bi: | P- “fide Müttefik; deniz kuovetlerinin dyl bir taarruzu Üzerine anya ie m Dilem alara ye eriğin Haydan ekilde Günü önün Maralgabınıi Hab malarda yin şekilde | 7” wlebaı tarafından batırılan iki kişilik bir japon denizaltısı telef beresi mili Keme kanma eni i ullanılması içindir. Vazife ve alâka efor muhaberesi ir kel i sahiplerinin müşterek işe katılmam ikalılar G 'd 0 uzhliğma, varmışlardır. ur tenin, © OUİİ Mep ln İl leke Eenpeli kanl Lu amam ger samerikalılar Guam'da gene kesildi mez 9 tabii pili Game wi si a ii iy me e NE Mam a mere Kunumassx, o yeniden ilerlediler (|. EE m rae MER AARASARAANARAARANARAARAR EE RRİYA TN hâkim bir tepeyi ek için çe- İ ininal e de Gi m 20 epi tağlnk iin a duk! zandaşı wazifele e > * . . ji çini yük vi as nır Yeni mevziler ele geçirdiler ve Aman yermi dei, çü oldum Hay dara 2 Ea Tai az men m 4700 Japon askeri öldürdüle e a m tücum ırılmış ve N 1 Mer ve de e e e pl m ma de ii A İri i rülen mivbeffulayatle Başımın 5 İ çek Mİ SAN vi GE bü prenmiyi Bak dazıne taşta | Mançuri' deki l birk yapıldı Çalışma ile iy yuri ri b a le il RAJAMER ei min ei e Himenil bir iiyeetle cephemize Yer © li mgton, — Bildirildiğine göre, üstün uçarkaleler Marçüri'de Muntenr'de Dulunan Yao mal Gağilşine Lir Heli Oi yapmışlardır. Bu hususta henüz başka bir malümat yoktur. Eomba" uçaklarının Çin' le bulunan bir üsten kalktıkları Vaşington'da tahmin. salmektedir. cede şumullü olmasındı # Sonu 3 üncü sayfada," Ei söylenmektedir... “— Bu irade ve hâkimiyetin dev - içtin vatandaşa ve vatandaşın del e karşı, karşılıklı vazifelerini!" hak Kö een , n 30 yıliirer, akay. pir üre yapm ve YI eendisinin Pehsat miz B. Puat Sirmen'le benii. Umum Mü B: za ii ali sa kali İ ber vermiğğik. Yukardaki resim, B. Babit Yağsın (sağda) İktisat Vekili ve Slmerbank. Umum Müdüriyle bir arada göstermektedir. ikten sonra EİN imiz Kıtalarımızın elinde kalmıştı 20 düş ||“ man anla tahribedilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: