27 Eylül 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

27 Eylül 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

rihi tefrika NAP o L EON. BEŞİ ici KİTAP AYA, Yazan: Emil Ludvig Tallien'i lar kız resleri teri o, onlara çok para , yerlerine Küçük zabitler zel ştir. Bunlar Jeneral ır. Milli bir ordu küçük ettiler. tefriksiz yeti Milliye EHİR DE Tercüme eden: RUŞEN EŞREF eni tetkikata çıktılar Sene Yollar, Tetkik Sahalar Hakkında Malümat. —..o.m— Yapılacak işler. vaziyet ettiği; ona “Biraderzadem,; bulunmasın. Kendi ıyyen hissilik yoktu. raber hükümet mevkiine andamitibaren çocukluk meydana nasıl olur da verasetin Ml daha alma kendisine Sire Serlevhası altında intişar muhtaç Bu sene mıntakalarda bulunmakla geçen senelere nazaran çok Bu bei amumi bir ei tecili vzubahs. olma: Ma Bikini seli beylere hasara uğrayan zürraın vazi- zarı nazarı dil ik ak ve bu süzen ME ödemeği el hususi surette tetkik ve is iLe Sonrası var

Bu sayıdan diğer sayfalar: