17 Ekim 1929 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

17 Ekim 1929 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Teşrinevel 17 Erzak münakasası 5 Tarihitetrika NAPOLEON. Yazan: Emil Ludvig , Tercüme eden: RUŞEN EŞREF BEŞ İN c i KİTAP KAYA. Napoleon hiç bir zaman zaman Erzakın miktari Cinsi ihale tarih ve saat 72000 o Saman 2-11-929 cumaı per 50000 kuru ot tl4de 12000 O mercimek 5000 Kuru üzüm 3-11-929 pazar 11000 patates saat 14 de 6000 şeker 4000 . Sabun 4-11-929 pazartesi 5000 kuru soğar. saat 14 de miski 7000 zeytun tanesi a ği tutar: yandi sl bir 5000 Pirinç 5-11-929 salı 3000 makarna saat 14de 5000 gaz yağı r 500000 Odun 6-11-929 çarşamba 15000 kuru fasulya saat 14 de 7000 nuhut 7000 Tuz 7-11-929 perşembe 200 çay “at i4de zarf 211000 Düz kırma un 9-11-929 cumartesi 45000 sığır eti saat 14 de 125000 Oo Arpa 10-11-929 pazar 25000 bulgur . saat 14 de 8000 sade fâğı Ü 2-5542 Milk Müdafan Ve leti satın alma A, yonu ilanat sütunu. ii iyi ee . Sainte-Helöne' Komisyonu ilânları — Yerli böyle olsun, 2-11-920 saat Ihtilâlini Kaza kar; mış olan odur. ». Naş alli vaziyyeti nedir? Kim — Ben zannederdim ki olurlarsa olsunlar insanların karşı- size vasıtası; komisyonu riyasetine 2-5506 a "olurdu, yoksa daha fena mı .du, bunu istikbal bildirecektir.» zaman için ona gelirdi. Çara mez e kaim bu kuvvetlerin Kapi un o gü evel teklif mektubu ve teminatla- rını merkez satın alma koömisyonu- na tevdi eylemeleri. 2-5641 — 45 kalem alât ve edevatı bay- ipe i güç bir yn zina Denizi kendin. çok salihindik küsurat heyeti edebilir... tesad e Saatimiz > günü saat 15 te icra yer imse onun einepl & Taliplerin şartnameyi nümuneyi görmek üzre Meri gün bütün bu karma şunu ileri sürerdi: şrtna- ene bie ve saati makbuz mukabilinde komisyonu riya eylemeleri. ve 2-5227 inşaatından artan tuğla, is-

Bu sayıdan diğer sayfalar: