22 Haziran 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

22 Haziran 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dyakimiyeti gili No. 3211: On birinci sene sene, PAZAR 22 HAZİRAN 1930 FRANSIZ MİLLET MECLİSİNDE. AMERİKAN TARİFESİ FRANSA Gündelik. TÜRK LÜGATİ. hükümetten tarifeleri hükümeti bulunmasını ii bir netice ve sonra bu muazzam fikrindeyim. Falih RIFKI KÂZI Hz. ipi 21 (Telefon) si Reisi Kâzım P HİMAYEİ EŞÇAR Tasdik “ettiği her tarafta ukabele hazırlığı iş n Reisislmikar H90 SUBELER AÇILDI. Himayci riyasetini tayyı için Paris'in iymarı. — 21 (A.A.) — Paris Reisi tanzimine "Arif, Mahalli İşler ince kabul Beylerden teşekkül etmiştir. Paris, 21 Vilayeti teşkilatı mmntaka Hilmi Beyin riyasetinde Reisi Fehmi, ei vilayeti şubesi Karagöz zade Osman, arasında Ayrıca bu Mini kazalarında 5,000,000,000 Paris, 21 Umumi ii EE rna izah ve ispat etmişlerdir. mürekkeptir. Cemiyetin efkârr umumiyemizde alâka ile karşılandığı Rİ e di Si GÜZELLİK KIRALİÇESİ HASTA, tedvirini bizzat üzerlerine bi ir surette Selim Sırrı Kızları Odası güzellik Mübeccel © Hanımı r ve Türk Sıhhiye ittihaz edilen hususta Mübeccel Hanımı Komiserlikleri karşılanmışlardır. A) — sadece beden 'ndisinden almamıyan m olmadığını Andes Hanım hasta ON NE VE 455 Her yerde 5 kuruş. İTİLAFNAME YUNAN MECLİSİNDE. Belediye Cemiyetinde, CEMİYET DÜN ELEKTRİK İTİLAFINI TASDİK ETTİ. Şehre yeniden 640 lamba eski olunan neti ile cemiyete Hasmer lâzım gelen muameleni: e ki encümenine karanın su EE ik ikmali —— —e——— LA HAYE'DE YUNAN — BULGAR TİLAFI. mali gp emip HİNDİSTAN'DA. NÜMAYİŞ- ÇİLERİN SOPA İLE TEDİBİ, IKI YÜZ KİŞİ YARALANMIŞ. Bombay, 21 olduğu kadar İki yüzden fazla yralı vardık. İZMİR'DE TİK MAÇLARI. - Göztepe maçında ra. SİNİRSİZLER. kâşif Markoni, göllerinden hususi iz baş ucundaki yad şüphe ai 25 dme Ki Ni REİMS HAVALİSİNDE FEYEZAN. ve Paris, 21 (A. A.) — Reims havalisin- düşen şiddetli yağmurlardan feye- Bazı evler su al- hanelere şimşek mes'elesidir, ve zaten kendisince malümdur? “ep ea BOLİVYA ASİLERİ. neden bu ederek keşif meydana Altı sene Doi niye bir cemiyette nasıl F.N. - çuk maşallak..

Bu sayıdan diğer sayfalar: