16 Ağustos 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| akimiyefi sene, Gündelik. YENİ VAZİYET. K FETHİB, YENİ FIRKA KINDA DU VE KABUL İstanbul, 15 — Fethi B. evin olmuştur. Ağa nezdinde muhabiri Fethi B. bir muharririmize — İstanbulda fırka teşkilâtile alatada Nazlrhanı şimdilik merkezi yaptık. Fakat İstanbul ie İZ arıyoruz. Bir iki fırkanın ok müraca: Beyle henüz Ankara teşkilâtı hakkında serbest edeteğimizi bu mesele ileride Seyrisefainde. — m ALINAN BİR VAPUR İSYANI. LİMANINA GELDİ. İstanbul, 15 (Telefon) — resinin Felemenk'ten Tam ve samimi olarak bu dostumuzun dır, 5247 ton hacminde olup gütmeli le ve mesafe Nafra RECEP BEYE NİĞDE'DE MÜ: KEMMEL BİR İSTİKBAL Niğde, 14 B. bugü — ee — ERCİYEŞ'E BİR TETKİK HEYETİ GİTTİ. Kayseri, 15 (A.A) — — ——>o m — R. 100 ÜN SEYAHATİ. ve fakat fırtınasına ke mile Fevkalâde bir ve Girier Romanyadan Avdette Novisad Londra, nz e eye yeni tayyare: mil 320 ilmek ani katetmiştir. ——— BİR TREN KAZASI. geçmekte olan açılan Yataklı Ekspres 3,5 ANKARA'DA BU SENE RESMİ KUŞADI YAPILACAK OLAN yuvaya mili tasarruf ve kana- sea bir defa kadının “kkat ve ta kayyüdü ile yerleştikten sonra, erkeğin mukavemet edebilmesi maddeten buna müşkül olur. İSMET P;. MÜTEKAİDİN EYTAM İBRAHİM TALİ B. UMU —— DENİZ KISMI. ts b se gl me ii Göğerte: kıdemli yüzbaşı Fehmi İsmail E£. İstanbul — mülazimi İstanbul emvalinden 3593 kıdemli yüzbaşı E. İstanbul resmi senedi 30 yüzbaşı Ali 30 6016 numara ile Zustos 930 — aa İŞ BANKASI e MÜDÜRÜ İSTANBULA İş Benkası Umum Müdürü Celal B. akşamki ekspresle İstanbula git- Fıkra. İZMİR'DE BİR HÂDİSE ZABİTAN KISMI. İzmir gaze 14 ağustos 930 — Beyoğlu e senedi 30 GE 11 ağustos (Devamı 4 üncü aş gene gazetelerde gazino haline koyanların doğru görünmüyor asırda geldiğine çoktan kanaat yi anlaşılıyor. Bu münakaşa 1, bir mi » evi yanın bile öne içi müsaade ets MÜDAFAA BİNASI

Bu sayıdan diğer sayfalar: