18 Kasım 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4

18 Kasım 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“io irşrıNisasz Bir mülakat - üç ders? |İnkilâbın san”.| Bir Şark hikâyesi unu KAMA BAŞA atı nerede? Yunus Nüzhet ii 7 Vakaa dalıp kalan da, ,Geçenlerde Türk Ocağında konser veren Alman keman vir- ömründe gezen mace- iozu Prof. Kulenkampff”la konserden sonra bir ika) yap tım :. raları? İnkılap sanatkârın ruhuna siray, et inizi anatkâr inkılaba Yere karşı şerbetlidir! dereden, 'devriliyorken yüksek başlı rE bir yumaktır . hasretin ipliğini boşaltır, uzaklaşırken sarar! tarafta fırlayorum. Fakat hepsi lekelerine Ömrümü bitirmek İstiyorum. sin bri "Anadolunun bir istasiyonuna bitti artık Kederim; Heran Bir başka cihan İçinde gezmek genç Deme . demlerimiş ömrün. Nerde bu gün? rde dün? — Açtım, âşıktım, pe Seyahat ne güzel şey... Aşkından çıldırdı n en - : durup biraz ML e in Bekledim trenin gitmesini. Neden âciz bir hisle Son Kampananın.. düşündükçe: Nasıl görüyorum Diye Biran beğendiniz gururla doldu! Giden oğlunun Arkasından Bakan Bir baba gibi! çekil Kısır vücudumu!. dola dola bir yolculuk Bir otomobile binerken Adım adım datırladım bunları dinlerken Devam edecek TAYYARE PiYANGOSU BÜYÜK İKRAMİYE İSA BET EDEN MAHALLAT 45.000 lira ei eden (3.748) numaralı biletin: İki parçası İs- ası Edirne ve Hendekte satılmıştır, iki parçası İstanbulda Me öm sağl ve Hopada satılmıyarak iade edil. miş, iki hard satılmamı; 15.000 lira isabet eden va 519) numaralı biletin; Dört parçası İstanbulda satılmış, birer parçası Tekirdağ, Hendek, İzmir, Kemah. ta satılmıyarak İade edilmiş ve iki parçası satılmamıştır. , Ankara Ticaret Mek- “tebi Müdürlüğünden: Mektebimiz Daktilo Kursu açılmıştır. Evelce mukayyet bulunanlarla yeniden kayte- dileceklerin heman mektebe müracaatleri. 3-1339 tanbulda satılmış, üç parçası İstanbulda, birer parçası Adana ve iş ve dört parçasıda sat Peçe m

Bu sayıdan diğer sayfalar: