25 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

25 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sai 9 A z HAKİMİYETİ MİLLİYE çi ON BEŞİNCİ YIL, No, 4641 Hergün Ankara'da çıkar. SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ üyük yolcular Balıkesir'de. Hazretleri Izmirde Gazi Hazretlerinin anne. mezarına bir heyet ve bir çelenk gönderdiler. İstanbul,da karşılama hazırlıkları hararetle devam ediyor.” Gündelik, BİR SANAT HÂDİSESİ Güzel sanatlarm cemiyet büyük roller oynadığını iyzaha ehemmiyetini ettirmeğe sisteminin kurulması, tarzlarımızda da bir mümkün olabilir, Bu inkılabı da hiç şüphesiz güzel sanatlar Şahinşah: Hazretlerinin seyeha ve İyran gazeteleri. Mösyö Suriç. bu akşam “yeni vazifesine gulandığımızı da kadirşinaslık olur. Ankara'ya geldiği zaman, devletinin gençliğinin şimşek gibi ve sanat jenisinin E-ha devamlı Balıkesir'de saat kulesi, ve samimiyeti ifade etmek, aynı M.BARTU'NUN SEYAHATI Fransa Hariciye Nazırı Bükreş'te demiştir ki: Her kim anlaşmamızı bozmağa çalışırsa beyhude gayret etmiş olur., bildirmektedir. Kalaba köyünden sık sık içinden zorlânnir- oynamaz. İs- ne Köy” kılavuz. ister: “Köy terbiye edil. nen, ye- nasıl Karol'un atı. eyan 23 (A.A) — Kıral matbuatı ederek demiştir ki: “Fransa'ya ei olan e teyit için olacağı a of ekim yahat Balkon M. BARTU BELGRAD'DA. Gelen ziyaretçilere evimizin içini gös- cesaret evimizi, taklit eder. Antalya gibi, her kazadan üç köyü mühen- ve hepsi kar. Fransız ziyareti olarak koskoca şehir, köyler yen. eniden yapılmış olan sokakları ve küçük körulariyle tâniamen manzara değişti- temsili bizi söne M TİTÜLESKO İSTİRAHATTE , övünebili Asıl onlarla EM gi MM li e

Bu sayıdan diğer sayfalar: