28 Haziran 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5

28 Haziran 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ii he Yabancı yoglüs ricali i Tarih bahisleri, iz ihtilaf, Meksika'da meşhur (TOL TEK ) Ankara. medeniyeti ve (T UL. A) tey, < aga muharrir Ankara Yazarı Tahsin Ömer yalı idi. ozzy bahsederken: lığı Meriiya sokakliri.. Saraylar, yollar ve < da irpki eski y sene yağmur kendini alamıyor. Âdet imiş. Köprüler ği merkezinin büyük ağaçlara Ta kafanız o kadar dolmuştur ki bir ipkisarma uğramaktan korkar: t bu inkisar Hadise mühimdir; çünkü dar fili ler, Leylekler. Bütün bunlar malümat: Meksikalılar dini bir pek ziyade ve Dz ile yaparlarmı veri inen i hakkında —— z “çitten daha sert bir takım taşlardan ve yahut kalayla bakır. ir. bir iki tane mısır madeni sonra deliği ayaklariyle filizlendiği vakit eritmek imiş. Bu Şi cidden tefevyuk etmiş e biraz istirahat sizi odern Fernand Gr a il - se # oları mamulâtı çini — ii rak Ey yerli Ni sene zle mamul sofra takımımın B deler o kadar güzel kol veya muhafaza edilebilirmiş; İspanya, Fran- ük döşenmiştir. — zavallı sanatkârlarının hayretini celp i iş bu sanatkârlar bl kabili sevi am Mus Ha Hal den üz * vi iğ imiş, â nefis SB derili Bü eml e © su kaşlarmın enval an c3). tarihli m şk Takvimleri: Tolteklerin, Azteklerin, müşterek imiş, 15 Sıhhiye mecmuası, w iü Muaveuci o Vekâl neşredilen SIHHİYE (MECMUs imiş. şubat tarihli 66 ren sayısı çılımış anısırlılarda gibi Çıkir günden ibaret 18 Türk : : : ürk spor. Taymis Kıyıları Her sonunda 5 gün ve her TÜRKSPOR mecmaasının 39 numaralı FALİH RIFKI da haziran tarihli sayısı çıkmıştır. Londra ve ingiliz hayatı 7 gün. : le, Galler arasin. 6B numaralı © di cadelelerin müna- HOLİYUT <ihli 27 isek sayısı

Bu sayıdan diğer sayfalar: