2 Mayıs 1929 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 5

2 Mayıs 1929 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Refimli UYANIŞ SERVETİFUNUN yerine çıkar Haftalık Türk gazetesi Tesisi : 1891 Tel: İstanbul 1402 —3 Başmuharriri AHMET İHSAN Telgr.: 37 inci sene 65 inci cilt Perşembe 2 Mayıs 1929 M 1707—22 Şirketi Hayriyenin yeni satın aldığı vapur: ALTIN KUM

Bu sayıdan diğer sayfalar: